enGermany

narodený 25. 05. 1951 v Bratislave, Slovenská republika

Štúdium   
Stredná škola umeleckého priemyslu Bratislava 1966 – 1970
Vysoká  škola  umeleckopriemyslová Praha 1970 – 1976
               
Martin Lettrich  sa od skončenia štúdií  súčasne venuje voľnej komornej plastike a  sochárskemu dotvoreniu konkrétneho architektonického prostredia.  Obe oblasti sa  v priebehu rokov prelínajú a navzájom inšpirujú.
Pre exteriérové diela je charakteristické interaktívne zapojenie dynamizujúcich prvkov -  vody, svetla, pohybu, času  a ľudí do celkovej kompozície. Skulptúre tak dodáva nový, využiteľný rozmer. Cieľom je  zmysluplný, výtvarne jedinečný podiel na tvorbe prostredia. 
Komorná plastika je  o živote,  citoch, zmysloch, snoch a túžbach.  Častým prvkom, dotvárajúcim celkový zámer, sú autorské texty,  niekedy  zakomponované, inokedy priložené. Sú aj také,  ku ktorým sa socha ešte nestihla narodiť a vice versa.

Objekt „ Nerušte moje kruhy „ / 2005/ umiestený na Ventúrskej ulici v Bratislave, zaradilo vydavateľstvo Braun do celosvetového výberu – 500 x Art in Public,  /2012/

Rozhovor s M.L. je uverejnený v knihe Anny Slávikovej "Vyznania osobností Slovenska" Vydavateľstvo Matica Slovenská /2016/

Ceny
Bienále komornej plastiky Poznaň Polská republika 1987
Socha piešťanských parkov 1988

 

"ja som tiež Senec"  2018, Senec, Objekt vytvorený  pomocou prostriedkov z Bratislavského samosprávneho kraja

" Čas v pohybe, pohyb v priestore" 2021, Súbor plastík vytvorený pomocou dotácie z Bratislavského samosprávneho kraja 

 

Dotácia od Bratislavského samosprávneho kraja 2022