Ďakujem Bratislavskému samosprávnemu kraju za dotáciu na vytvorenie modelov výtvarných objektov určených pre verejný priestor. Výstupy z projektu postupne použijem ako podporné argumenty pri komunikácii s redakciami periodík zameraných na výtvarné umenie, architektúru a životné prostredie. Oslovím mestské úrady, architektov, projektantov, developerov a majiteľov budov, budem poukazovať na kladné stránky projektu i jeho dosah na skvalitňovanie životného prostredia. Cieľom je upriamiť pozornosť na finančne nenáročné riešenia výtvarných priestorových objektov tak, aby pri napĺňaní konkrétneho účelu, vychádzali zo súčasného pohľadu na tvorbu a ochranu životného prostredia a využívania prírodných zdrojov. Dodali mestu - miestu farebnosť a orientačné body. Na rozdiel od príležitostných inštalácií počas výstavných akcií, by výstupy z projektu boli koncipované pre konkrétne miesto – námestie, budovu, most, vodnú plochu, strechu, park a podobne, pri čom by museli spĺňať podmienku kvality, odolnosti i trvanlivosti. Spravidla pre také miesto, ktoré je samo o sebe nepútavé, zanedbané, nevyužívané alebo také, na ktoré sú diaľkové pohľady, či na krížne cesty.